ПРОСВЕТНИ ИНФОРМАТОР

Почетак » Документа

Category Archives: Документа

Услови коришћења

Creative Commons лиценца
Ово дело под називом Просветни информатор, чији је аутор Информатива портал лиценцирано је под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија .

Календар и Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе и средње школе за школску 2016/2017. годину


ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Календар можете преузети кликом на овај линк

Правилник можете преузети кликом на овај линк


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Календар можете преузети кликом на овај линк

Правилник можете преузети кликом на овај линкAdvertisements

Програм свих облика рада стручних сарадника

Документ можете преузети кликом на овај линк


Zaplešimo

Решења комбинованог теста – мала матура 2016

Решења можете преузети кликом на овај линк

Решења теста из математике – мала матура 2016

Решења можете преузети кликом на овај линк

Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2015/2016. годину и уписа ученика у средњу школу 2016/2017. годину

Календар можете преузети кликом на овај линк

Решења теста из српског језика – мала матура 2016

Решења можете преузети кликом на овај линк

ПРАВИЛНИК о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромскe националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

Овим правилником прописују се мерила и поступак под којим ученици – припадници ромске националне мањине могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.

Правилник можете преузети кликом на овај линк

Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Документ можете преузети кликом на овај линк

НОВИ Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у средњем образовању и васпитању утврђују се…

Документ можете преузети кликом на овај линк

Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор је објављен јануара 2006. године, а последњи пут ажуриран јула 2015. године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Документ можете преузети кликом на овај линк

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Документ можете преузети кликом на овај линк

Мере за унапређивање наставе физичког васпитања

Физичко васпитање као наставни предмет и школски спорт имају важну улогу и посебну одговорност у процесу образовања и васпитања, посебно у ситуацији када је проблем недовољне и неадекватне физичке активности, са негативним последицама које производи, достигао ниво националних размера у Србији.

Европски парламент у једном документу који говори о улози спорта у образовању посебно скреће пажњу на то да је физичко васпитање „….школски предмет у оквиру којег се деца припремају за здрав живот и да је оно усмерено на њихов целокупни физички и ментални развој, да се кроз њега преносе важне друштвене вредности као што су правичност, самодисциплина, солидарност, толеранција, тимски дух и фер плеј“ и заједно са спортом сматра се „једним од најважнијих оруђа у социјалној интеграцији“.

Стога је Национални просветни савет израдио документ Мере за унапређивање наставе физичког васпитања.

Документ можете преузети кликом на овај линк

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2014/15. годину

Овим упутством ближе се уређује начин формирања одељења и начин на који се утврђује цена услуга, односно одређује висина средстава потребних за оставривање школског програма на основу наставног плана и програма  и годишњег плана рада школе.

Документ можете преузети кликом на овај линк

%d bloggers like this: