ПРОСВЕТНИ ИНФОРМАТОР

Почетак » Приручници

Category Archives: Приручници

Услови коришћења

Creative Commons лиценца
Ово дело под називом Просветни информатор, чији је аутор Информатива портал лиценцирано је под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија .
Advertisements

Дигитално насиље – превенција и реаговање

Приручник Дигитално насиље – превенција и реаговање намењен је ученицама и ученицима, наставницама и наставницима, родитељима, као и свима који раде на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. (више…)

Advertisements

Приручник – Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама

Јединица за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) и пројектом „Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у Србији“ објавили су приручник „Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама“.

Приручник је намењен запосленима у образовно-васпитним установама. Служи као практичан водич за поступање у кризним ситуацијама и садржи упутства како организовати живот и рад у образовно-васпитним установама након таквог догађаја. Пружа знања и информације о кризним ситуацијама као што су насиље већих размера, несрећа у којој су тешко повређени ученик или наставник, смрт, природне катастрофе итд. које на краће или дуже време поремете функционисање и уобичајени ток живота у установи.

Приручник је настао као резултат обука тимова за кризне интервенције које су одржане у 18 школских управа на територији Србије и кроз које је прошло око 1000 запослених у образовно-васпитним установама.

Циљ овог приручника је да се оснаже колективи за правовремену и одговарајуће реакцију када се овакве ситуације догоде. Верујемо да и на овај начин помажемо и учимо, како да деца, односно ученици, родитељи, наставници, образовне и друге надлежне институције преузму одговорност за бригу о себи и другима.

Документ можете преузети кликом на овај линк

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Приручник је намењен, пре свега, члановима Тима, али и осталим учесницима образовно-васпитног процеса у заштити деце/ученика од насиља. Осмишљен је као водич, усмерен на пружање практичне помоћи и информација предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика приликом припреме Програма заштите деце од насиља, планирања превентивних активности и мера интервенције.

Предвиђено је де се понуђени садржаји и прилози у Приручнику могу користити у датој форми или да послуже као основа, односно почетна идеја, за креирање сопствених решења у складу са потребама и капацитетима установе. Приручник се користи уз Посебни протокол и Оквирни акциони план.

Документ можете преузети кликом на овај линк

Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама

Приручник који је пред вама намењен је члановима Кризног тима који функционише у оквиру једне васпитно‐образовне установе (вртићи, основне школе, средње школе, домови ученика).

Документ можете преузети кликом на овај линк

Водич за наставника предметне наставе

ПРЕУЗМИ

Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење Историје

Приручник за учитељице и учитеље

Документ можете преузети кликом на овај линк

Приручник за инклузивни развој школе

Употреба Индекса за инклузију за развој инклузивне културе, политике и праксе.

Документ можете преузети кликом на овај линк

Рачунарски тестови знања у софтверском пакету Moodle

У оквиру пројекта „Развој система за електронско процењивање ученичких постигнућа и стварање услова за његову примену у школама“ урађено је више испитивања применљивости рачунарских тестова знања у нашим основним школама. На основу досадашњих резултата, рачунарски тестови су у основној школи не само могући већ и врло пожељни.

Рачунарски тестови знања су тестови код којих се, уместо папира и оловке, рачунар користи као медијум. Постоје различите врсте рачунарских тестова у зависности од тога у којој мери користе могућности рачунара за презентацију задатака, обраду податка и дизајнирање самог теста. У било којој варијанти рачунарски тестови због постојања интеракције са учеником могу да пруже значајно више података о мерном инструменту или ученику него класични папир-оловка тест.

Документ можете преузети кликом на овај линк

Приручник за примену метода активног учења/наставе

ПРЕУЗМИ

%d bloggers like this: