ПРОСВЕТНИ ИНФОРМАТОР

Почетак » Posts tagged 'Nacionalni prosvetni savet'

Tag Archives: Nacionalni prosvetni savet

Услови коришћења

Creative Commons лиценца
Ово дело под називом Просветни информатор, чији је аутор Информатива портал лиценцирано је под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија .

Јанковићева препорука је шамар просветној и научној јавности

Председник Националног просветног савета Александар Липковски изјавио је за Данас да је “запрепашћен” препоруком заштитника грађана Саше Јанковића да се ученицима призна нетачно решење у задатку из физике који су решавали на малој матуре. (више…)

Advertisements

НПС о гимназијама за даровите и о фонду часова

Пре­ла­зно реше­ње за елит­не шко­ле

Иако зва­нич­но раде по пла­но­ви­ма и про­гра­ми­ма из 1995. и 1997. годи­не, који су у међу­вре­ме­ну само незнатнo изме­ње­ни, гим­на­зи­је за даро­ви­те – Фило­ло­шка, Мате­ма­тич­ка и Музич­ка шко­ла за мла­де тален­те у Ћупри­ји – тек сада су дошле на днев­ни ред над­ле­жних за пре­и­спи­ти­ва­ње, пет годи­на после оса­вре­ме­њи­ва­ња настав­них садр­жа­ја гим­на­зи­ја за редов­не ђаке. И тада, 2011, проме­не су изну­ђе­не и при­хва­ће­не само као пре­ла­зно реше­ње до рефор­ме која је послед­њих година одла­га­на у неко­ли­ко навра­та. (више…)

%d bloggers like this: